Skip links

Пункт ГТП

Два вида сгради са разработени за пунктове за ГТП. Сградите с метална конструкция са с квадратури от 80 кв.м. и 200 кв.м. в зависимост от категорията автомобили, които трябва да преминат преглед.

И двата вида пунктове (единият за автомобили и микробуси, а другият за автобуси и камиони) са разработени като типови проекти, които могат да се репликира на различните локации на фирмата собственик в страната.

Освен линия за преглед, разпределението на сградата включва офис за служители и зона за клиенти, в която се изчаква докато трае годишният технически преглед.

This website uses cookies to improve your web experience.