Skip links

Пасивна къща

Теренът за тази пасивна къща е внимателно избран, за да позволи изцяло южно изложение на сградата – един от основните принципи на пасивните сгради.

Къщата е с площ 440 кв.м. разпреленени на четири нива. Компактният обем е избран с цел постигане на още по-добри енергийно ефективни резултати.

Въпреки, че най-открояващият се елемент е оформеният във формата на лотус басейн, проектът също се отличава с форми и материали, характерни за региона. По този начин се подсилва усещането за място.

Цялостните решения за разпределянето на сградите в комплекса са всъщност в следствие на устойчиви цели и решения. Компактните архитектурни форми, заедно с ориентацията на постройките, осигуряват естествена вентилация през целия терен.

Проектът също включва зеленчукова градина за локално производство на храна, компост и система за рециклиране на вода.

This website uses cookies to improve your web experience.