Skip links

Винарна

Проектирането на сградата е в следствие от нарастващата необходимост от допълнително пространство за производство на винарска изба „Златен Рожен“. Новата постройка е разположена на юг от съществуващата сграда, в която се произвежда и дегустира вино.

Двете сгеади са свързани, като по този начин се оформя непрекъснат процес. Допълнителен акцент в новата част е остъкляването на фасадата към пътя, която позволява на преминаващите посетители да наблюдават процеса на производство на вино.

Остъклената фасада е засенчена с външни щори, за да се предотврати прегряването в сградата, като в същото време тя позволява естествена светлина и прозрачност.

Разширението е заобиколено от обходен път, който служи и за връка с главния път, от който идват доставките на суровини. Обходният път също улеснява работния процес в двете сгради.

Новодобавената сграда е с площ от 1300 кв.м.

This website uses cookies to improve your web experience.