Skip links
Услуги

Нашите услуги

Ако сте в ситуация, в която са Ви необходими насоки в процесите и етапите на проектиране и строителство, при нас ще откриете правилния партньор, който да ви съдейства по време на всички фази – от зараждането и оформянето на Вашата идея до окончателната реализация на Вашия проект и сграда.

Независимо дали имате или все още нямате ясна идея, ние ще Ви отведем на пътешествие, в което ще пътувате безопасно, докато не получите реализирана сграда. От момента, в който започнете да работите с нас, ще получите правилните насоки, хора и решения.

Ако Ви е необходим екип, който може да си представи и да изложи на хартия това, което си представяте и за което мечтаете, в нас ще откриете точния партньор. Нещо повече – през целия процес можете да оставите грижите изцяло на нас, а ние ще се уверим, че всички Ваши желания са удовлетворени.

01

/ Предпроектни проучвания

  • Ще обсъдим целите на Вашия проект и какво е необходимо за изпълнението му
  • Ще анализираме законите и наредбите, с които трябва да се съобразим
  • Ще Ви съдействаме с урегулирането или смяната на предназначение на имота (ако такива са необходими), както и с получаването на виза за проектиране
Services - 1
Services - 2

02

/ Проектиране

  • Ще разработим, преглеждаме и организираме Вашия проект етап по етап - от идейна до работна фаза
  • Ще се уверим, че дизайнът може да се изпълни качествено и в желаните срокове
  • Ще ръководим и управляваме всички останали части в проектирането - Конструкции, ОВК, ВиК, Електро, Геодезия, Технология, Пожарна Безопасност, Паркоустройство и други

03

/ Реализация

  • Ще Ви съдействаме в избора на строителна фирма, като анализираме всички предложения в детайл
  • Ще следим изпълнението на проекта по време на строителство и ще се уверим, че той отговаря на желаното качество
  • Ще решаваме възникнали въпроси по време на строителството и ще адаптираме проекта в процеса на изпълнение, ако Вашите първоначални желания са се променили.
Services - 3